^Ugrás felülre

Új elnök az egyesület élén

A Gyevi Art Kulturális Egyesület Közgyűlése 2017. február 18-án megújította az Elnökséget, mivel Ménesi Lajosné elnök és Szabó Noémi alelnök lemondott megbízatásáról. Az új elnök: Horváth József lett. 
Alelnökök: Kocsisné Kuk Ildikó és Nagy Miklósné dr - titkár: Fábián Péter - az Elnökség tagjai: Ménesi Lajosné, Izbékiné Cseuz Gabriella, Kecskemétiné Hegyi Edit.

Őévbúcsúztató

A Gyevi Art Kulturális Egyesület 2016. december 30-án fél 4-kor tartja óévbúcsúztatóját a Faluház II. emeleti klubtermében, melyre tisztelettel meghívom az Egyesület tagságát.

Ménesi Lajosné

elnök

2017-02-18 Közgyűlés

Meghívó

2017. február 18-án 18 órai kezdettel Közgyűlést tartunk a Civil Házban (Algyő, Kastélykert u. 38.)

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőinek megválasztása

2. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

3. Az Alapszabály módosítása

4. Tisztújítás

5. Mérlegbeszámoló

6.2017. évi  programterv és költségvetés

7. Egyebek

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok 50% + 1 fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal 2017. február 18-i 15 órára, változatlan napirenddel és helyszínnel összehívom.
Ekkor a Közgyűlés létszámtól függetlenül határozatképes.

Ménesi Lajosné elnök

Meghívó elnökségi ülésre

Elnökségi ülés 2016. október 21-én 18 órakor.
Helyszín: Faluház
Napirendi pontok:
1. Alapszabály-módosító Közgyűlés időpontjának kitűzése (a Ptk-nak megfelelően módosítani kell az Alapszabályunkat)
2. Új tagok felvétele
3. Egyebek (pénzügy, pályázati elszámolások, elnök személye - a jövő...)
Az ülés nyilvános.
Ménesi Lajosné
elnök