^Ugrás felülre

Közgyűlés

  1. A Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőinek megválasztása
  2. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
  3. Mérlegbeszámoló elfogadása
  4. Tisztségviselők megválasztása (titkárnak  és 2  elnökségi tagnak lejár a mandátuma)
  5. Egyebek (táborok, Miénk a tér, kelebiai kapcsolat, irodalmi pályázat…)

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok 50% + 1 fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal 2018. május 31. 19  órára, változatlan napirenddel összehívom.
Ekkor a Közgyűlés létszámtól függetlenül határozatképes.

Megjelenésedre feltétlenül számítok!

 

Algyő, 2018. május 15.

 

Horváth József
elnök