^Ugrás felülre

2017-02-18 Közgyűlés

Meghívó

2017. február 18-án 18 órai kezdettel Közgyűlést tartunk a Civil Házban (Algyő, Kastélykert u. 38.)

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőinek megválasztása

2. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

3. Az Alapszabály módosítása

4. Tisztújítás

5. Mérlegbeszámoló

6.2017. évi  programterv és költségvetés

7. Egyebek

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok 50% + 1 fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal 2017. február 18-i 15 órára, változatlan napirenddel és helyszínnel összehívom.
Ekkor a Közgyűlés létszámtól függetlenül határozatképes.

Ménesi Lajosné elnök