^Ugrás felülre

Jelek irodalmi pályázat

A Gyevi Art Kulturális Egyesület Algyői Tollforgatók Köre irodalmi pályázatot hirdet

A pályázat témája: jeleket hagyni magunk után az utókornak a magyar irodalomban

A pályázat weboldala és email címe: www.gyeviart.hu

                                                           Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Pályázók köre :  pályázatunkra amatőr és kezdő szerzők tollából várunk irodalmi műveket a fent

                             megfogalmazott és kibontott témában. Pályázhatnak hazai és határon túl élő    

                             alkotók is.

                             Alsó életkori határ: betöltött 18. életév

                           Pályázatunkon a Gyevi Art Kulturális Egyesület és az Algyői Tollforgatók

                           Körének tagjai nem vehetnek részt!

Pályázat célja:    Hagyományteremtő pályázatunk célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet a magyar

                             irodalomra és a magyar nyelven írt alkotásokra, miközben egy- egy benyújtott

                             pályamű alkotója jelet hagy maga után az utókornak.Célunk az irodalmi nyelv

                             ápolása és ösztönzés új irodalmi művek alkotására.

Páklyázat beküldési határideje:               2018. október 10.

Formai követelmények: Pályázni versekkel és novellákkal lehet. A pályázatot kizárólag word

                            dokumentumban kérjük beküldeni e-mailben vagy postán, csatolva a kitöltött

                            és aláírt jelentkezési lapot is.

                            Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                            Tárgy rovatba kérjük beírni: „Jelek 2018 Irodalmi pályázat”

                            Postán: 6750 Algyő Kastélykert u. 63

                                         nyomtatott formában.

                            Egy pályázó: vers kategóriában maximum 2 alkotással

                                               novella kategóriában 1  alkotással pályázhat.

                            A pályázat nem jeligés

                            Egy mű maximális hossza: vers esetében maximum 24 sor lehet

                                                                          novella esetében maximum 3 gépelt oldal

                            Formázási előírások: - A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus:

                                                                   Times New Roman 12 – sorköz szimpla.

                                                                   A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén

                                                                   a kiejtést és a szó jelentését kérjük feltüntetni a mű

                                                                   alatt zárójelben.

                            Formai és tartalmi követelmények: Formai kötöttség nincs, de olyan

                            pályamunkákat nem tudunk elfogadni,melyeket a NMHH vagy a magyar

                            jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek, nyelvezetük tartalmuk miatt. (Értsd:

                            obszcén szavak illetve kifejezések, becsületsértés, rasszizmus, politikai

                            nézetek stb.)

Nevezési díj:  1000.-Ft/pályázó

                            A nevezési díj átutalással teljesíthető a pályázat beadási határidejéig a Gyevi

                            Art Kulturális Egyesület 57600125-11067517 számú számlájára.

 

                           A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a pályázó nevét és azt, hogy „Jelek 2018”

                           Nevezési díjat a pályázat kiírója nem fizet vissza.

                         

Felhívás:             A kiíró a változtatás jogát fenntartja – a meghirdetettektől eltérően is dönthet.

                            Indokolt esetben a pályázatot felfüggesztheti, a pályázati határidőket és a kiírt

                            feltételeket módosíthatja.

                            A pályázattal kapcsolatos esetleges közlemény a:

                            http://www.gyeviart.hu/index.php/tollforgatók oldalon érhető el.

 

                            A pályázó a pályázaton történő részvételével kifejezetten kijelenti, hogy a

                            felhívásban foglaltakat elfogadja és ennek szellemében nyújtja be pályázatát.

                            Hozzájárul, hogy alkotását/alkotásait a kiíró korlátozás nélkül – a szerzői

                            jogokat tiszteletben tartva, honorárium és szerzői jogdíj (royalty) fizetése nélkül –     

                            felhasználhassa nyomtatott vagy elektronikus kiadványaiban, kulturális

                            rendezvényein, honlapján.

Pályaművek zsűrizése: szakmai zsűri: a kiíró által felkért személyek.

                            Várjuk a kedves olvasók szavazatát is 2018. október 30.-ig.

                            A legtöbb szavazatot elért pályázó közönségdíjban részesül.

                            A pályázati végeredmény ellen fellebbezésnek helye nincs, jogi út kizárva!

A pályázati anyag publikálása: Minden pályázónk válogatott alkotása folyamatosan megjelenik

                            a weboldalon.

Díjazás:              Eredményhirdetés: 2018. november 13-én Algyőn megrendezésre kerülő

                            irodalmi esten.

                            A díjazottakat e-mailben is értesítjük.

  1. helyezett                     Elismerő oklevél + ajándékcsomag
  2. helyezett                     Elismerő oklevél + ajándékcsomag
  3. helyezett                     Elismerő oklevél + ajándékcsomag

 

                            Közönségdíj                       Elismerő oklevél + ajándékcsomag

 

                            A kiíró ettől eltérő díjakat is megállapíthat pluszban és további különdíjakat

                            is adományozhat.

Pályázat érvényessége: A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

                                      - nem érkezik be a megadott határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy

                                        elektronikus példány a pályamunkából;

                                      - nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött

                                        nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból;

  - nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj;

  - nem magyar nyelvű a pályamunka;

                                      - jogsértő tartalmú a pályamunka;

                                      - egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb

                                        követelményeinek.

Szponzorációt, tárgyjutalom-felajánlást szeretettel és szívesen fogadunk!